Nyheter og kundeinformasjon

Student rabatt hjå Voss Taxi

09.08.2021

Frå og med 16.08.2021 vil Voss Taxi kunna tilby rabattar for studentane på Voss. Mot framsyning av gyldig studentbevis vil alle studentar få 20% rabatt ved bestilling av drosje.

Tilbodet er i første omgang eit prøveprosjekt som me vonar kan væra til nytte for dei yngre, og ei ekstra tryggheit for dei føresette.


  • Tilbodet gjeld heile døgnet/heile året
  • Gyldig studentbevis for inneværende skuleår
  • Gjeld ikkje ved bruk av app bestilling
  • Be alltid om kvittering

Nye TT-Kort

12.01.2021

For våre kunder som bruker TT-kort.

Fra 1.1.21 er det de nye TT-kortene som skal brukes.

Ny fast egenandel er 30; kr. Dette gjelder om reisen er kort eller lang så lenge det er tilstrekkelig dekning på kortet.

Det er fremdeles mulig å betale høyere egenandel.

Har du ikke TT-kort, men mener du er berettiget dette er det fastlegen din som søker for deg.

No kan du bestille Voss Taxi i VY appen

15.01.2021

No har kundane våre muligheten til å bestille både taxi og tog i ein og samme app. Det går og an å forhåndsbetale i appen.

Eldre nyheter

Vipps

08.12.2020

NYHET!

No tar me imot Vipps betaling i alle våre biler.

Hosås Motorsport

14.12.2020

Du køyrer trygt med oss frå Voss, men i staden for å køyra fort har me valt og sponsa Hosås Motorsport. Lukka til med 2021 sesongen. Go Hedda!